FESTIVALIO TIKSLAI

Stiprinti animacijos ir video žaidimų industrijas ir skatinti bendradarbiavimą tarp animacijos ir video žaidimų verslo Regione;

Stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp animacijos ir video žaidimų sektorių;

Populiarinti animacijos ir video žaidimų produktus Regione ir už Regiono ribų;

Skatinti gerosios praktikos, žinių bei patirties mainus tarp animacijos ir  video žaidimų profesionalų. Organizuoti mokymus, skirtus industrijai, kuriuos vestų aukščiausio lygio industrijos profesionalai;

Skatinti nacionalinius filmų centrus, fondus ir kitas susijusias institucijas Regione sudaryti susitarimus, siekiant didesnio tarptautinių ko-produkcijų skaičiaus.